Πληροφορίες στα Ελληνικά

Το St. Lawrence College είναι ένα Βρετανικό, διεθνές σχολείο, που ιδρύθηκε το 1980 και βρίσκεται στο Κορωπί, κοντά στα νότια προάστια της Αθήνας. Διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που εκτείνονται σε 80 στρέμματα γης, εκτός αστικού τοπίου.

Προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες, από τον παιδικό σταθμό μέχρι τα Βρετανικά GCE A-Levels, καθώς και προγράμματα πρόσβασης σε πανεπιστήμια διεθνώς. Το St. Lawrence College ακολουθεί ένα μοντέλο εκπαίδευσης βασισμένο αποκλειστικά στο Βρετανικό σύστημα, με πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι εξαιρετικές ακαδημαϊκές παροχές του χαρακτηρίζονται από το επίπεδο υποστήριξης, ποιμαντικής φροντίδας και ήθους που ανταποκρίνεται στα υψηλότερα στάνταρντς της Βρετανικής εκπαίδευσης.

Στο σχολείο μας φοιτούν παιδιά από περισσότερες από 50 εθνικότητες, τα οποία επωφελούνται καθημερινά από το επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρει το St. Lawrence College.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων μας, μετά από εξετάσεις στα A-Levels, επιλέγουν προγράμματα σπουδών που καλύπτουν σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, και συνεχίζουν τη φοίτησή τους σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου όπως Oxford, Cambridge, Imperial, LSE, UCL, Bath, Warwick κ.ά ή σε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Η Βρετανική Εκπαίδευση

Το βρετανικό σύστημα χαίρει σεβασμού παγκοσμίως για την αυστηρότητα, τα ακαδημαϊκά προσόντα και το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχει στα παιδιά, σε συνδυασμό με την ποιμαντική φροντίδα και υποστήριξη που λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας τους.

Key StagesΗλικίαΣχολικά Έτη Αντιστοιχία με το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Early Years & Foundation Stage

3 - 5

Nursery - Reception

Βρεφονηπιακός σταθμός και Νηπιαγωγείο

Key Stage 1

5 - 7

1 – 2

1η & 2α Δημοτικού

Key Stage 2

7 - 11

3 – 6

3η, 4η, 5η & 6η Δημοτικού

Key Stage 3

11 - 14

7 – 9

Γυμνάσιο

Key Stage 4

14 - 16

10 – 11

Γυμνάσιο – 1η Λυκείου

Key Stage 5

16 - 18

12 – 13

2α & 3η Λυκείου

 

Η Βρετανική εκπαίδευση ξεκινά σε προσχολικό επίπεδο, για παιδιά ηλικίας 2,5-5 ετών, στα “Early Years and Foundation Stage”.

Κατά τη σχολική ηλικία, τα παιδιά περνούν από πέντε επίπεδα εκπαίδευσης, που ονομάζονται “Key Stages”. Ξεκινούν από το Key Stage 1 όταν είναι 5 ετών και συμπληρώνουν το έκτο έτος της ηλικίας τους στη διάρκεια του σχολικού έτους.

Το δημοτικό σχολείο αποτελείται από τα Key Stages 1 και 2. Τα Key Stages 3, 4 και 5 αποτελούν το Γυμνάσιο και Λύκειο του Βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα επιλογών, με ακόμα περισσότερες δυνατότητες όσο προχωρούν σε μεγαλύτερα Key Stages.

Οι μαθητές του St. Lawrence College περνούν από δημόσιες εξετάσεις: από τα IGCSEs στο τέλος του 11ου έτους σπουδών (Key Stage 4) και A-Levels στο τέλος του 13ου έτους (Key Stage 5).

Μέχρι στιγμής, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών οποιουδήποτε Βρετανικού σχολείου, στις ηλικίες 16-18, ακολουθεί το διετές πρόγραμμα A-Levels, το οποίο παρέχει ουσιαστική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε τρία, τουλάχιστον, μαθήματα επιλογής, πριν από την είσοδο του παιδιού στο πανεπιστήμιο. Η πρόσβαση στα πανεπιστήμια εξαρτάται από τα αποτελέσματα των A-Levels.

Οι μαθητές προετοιμάζουν τις αιτήσεις τους στα πανεπιστήμια, υπό την καθοδήγηση και την υποστήριξη του σχολείου, στην αρχή του δεύτερου (και τελευταίου) έτους τους στα A-Levels. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των μαθητών από όλο τον κόσμο που σπουδάζουν σε Βρετανικά πανεπιστήμια το επιτυγχάνει μέσω των A-Levels.

Η Βρετανική παιδεία αποτελεί ιδανικό ξεκίνημα για ένα παιδί, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να εισέλθει και να διεκδικήσει τη θέση του σε μια πραγματικά παγκόσμια κοινωνία και οικονομία.

Η Βρετανική παιδεία σήμερα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων και καθοδηγεί τα παιδιά έτσι ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους πολίτες, που θα μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά μέσα σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πολιτιστικά πολύμορφη κοινωνία. Δίνει, δε, ιδιαίτερη σημασία στη προσαρμοστικότητα, καθώς και στη φροντίδα για τους άλλους και για το περιβάλλον.

 

Η Ελληνική γλώσσα στο St. Lawrence College
Στο St. Lawrence College όλοι οι μαθητές διδάσκονται ελληνικά, από Έλληνες εκπαιδευτικούς, με σπουδές στην Ελλάδα και με πτυχία ελληνικών πανεπιστημίων.

Τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας χωρίζονται κατά επίπεδο (προχωρημένο, για όσους μαθητές έχουν τα Ελληνικά ως μητρική γλώσσα, μεσαίο και αρχάριο). Στη συνέχεια, γίνεται εντός των τάξεων και περαιτέρω διαίρεση της εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε μαθητή. Αυτό στη Βρετανική εκπαίδευση καλείται “differentiation”, δηλαδή διαφοροποίηση.

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα των Ελληνικών, ωστόσο, επεκτείνεται και πέραν των γλωσσικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές του Junior School, από τον τέταρτο χρόνο (Year 4) και μετά, έχουν την δυνατότητα, αν οι γονείς τους το επιλέξουν, να κάνουν επιπλέον μαθήματα στην ελληνική Ιστορία, τα οποία παραδίδονται και εξετάζονται στα ελληνικά. Στόχος των μαθημάτων είναι να εμβαθύνουν τα παιδιά στη κατανόηση και την εκτίμησή τους γύρω από την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.

Στο Senior School, οι μαθητές δίνουν εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα, αφού τα Ελληνικά προσφέρονται τόσο σε επίπεδο IGCSE όσο και σε A-Level. Συμπληρωματικά, οι μαθητές μπορούν να εξεταστούν για την πιστοποίηση της ελληνομάθειάς τους, μια πιστοποίηση η οποία αναγνωρίζεται από την ελληνική πολιτεία.

Σε όλο το σχολείο, οι σημαντικότερες επέτειοι και γεγονότα της ελληνικής Ιστορίας (28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου, 17η Νοεμβρίου) τιμώνται και εορτάζονται με σχολικές εκδηλώσεις, ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά και εκθέσεις της σχετικής δουλειάς των μαθητών.

/sites/default/files/2024-03/cambridge-logo.png/sites/default/files/2024-03/cobis-logo-02.png/sites/default/files/2024-03/edexcel-logo.png/sites/default/files/2024-03/ucas-logo.png